Projekt címe

Integrált távfelügyeleti és mérési rendszer kifejlesztése a DNS-SW Kft-nél

Összköltség: 104 000 000 Ft

Támogatás: 57 200 000 Ft

Támogatás mértéke: 55%

Projekt szakmai tartalma:

A projekt célja az IoT (Internet of Things) koncepcióra és a LoRaWAN (Low Power Wide Area Network) vezeték nélküli, rádiós hálózati technológiára támaszkodva létrehozni egy online integrált, felhőalapú, távfelügyeleti és mérési szolgáltatást, mellyel egy rendszerbe integrálva felügyelhetők teljes ingatlanparkok, város(részek), mezőgazdasági területek és üzemek közüzemi fogyasztásai, környezeti változói és gépészeti elemei, bárhonnan, bármikor, akár egy mobiltelefonról is. Ennek egyik feladata, hogy városi körülmények között tesztelhetővé váljon a társasházakba, középületekbe (elsősorban költségmegosztás céljára) szánt okos (fogyasztás)mérők, valamint a Smart City koncepcióba illeszkedő környezeti szenzorok működése. Másik feladata, hogy terepi körülmények között tesztelhetővé váljon a mezőgazdasági alkalmazásra szánt szenzor és okos mérő hálózat, melyeket a következő területeken lehet alkalmazni: szabadföldi növénytermesztés, üvegházas növénytermesztés, állattenyésztés. Ezzel párhuzamosan kialakításra kerül a szolgáltatás üzleti területen történő ylkalmazása, amely magában foglalja a szolgáltatás grafikus, online felhasználói felületének kifejlesztését, az adatbázis felkészítését Big-Data analízisekre, az előre elkészített, automatizált riporting szolgáltatást, a riasztási szolgáltatás kialakítását, a társasházi költségmegosztó kifejlesztését, illetve a hibajegykezelési szolgáltatás kialakítását.

Tervezett befejezés: 2021.02.28.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00462

 

Projekt teljesítése

Szakmai kiadvány a DNS-SW Kft. által végzett GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00462-as számú pályázathoz

Szakmai beszámoló

 

Bevezető

A GINOP pályázati keretek között megvalósult termékfejlesztésnek az volt a célja, hogy egy piacképes, a LoRaWAN technológiát alkalmazó, hardver és szoftverkomponensekből álló IoT szolgáltatást hozzunk létre. Ez a szolgáltatás az IoT koncepcióhoz szorosan kötődve relatív egyszerű és olcsó telepítési és üzemeltetési költségek mellett hivatott biztosítani a különböző környezeti változók szenzoros mérését, illetve a közüzemi fogyasztásmérők adatainak egyszerű és gyors távkiolvasását.

A szolgáltatás

A létrejött szolgáltatás alapvetően két fő részből áll: egy szoftveres és egy hardveres részből. A két rész együtt felel azért, hogy a különböző mért értékek a szolgáltatás grafikus felületén megjeleníthetőek legyenek.

A szoftveres oldal felel azért, hogy a különböző LoRaWAN rádiós kommunikációt alkalmazó szenzorok és az adatgyűjtőkre kötött fogyasztásmérő eszközök által mért értékek az interneten keresztül megérkezzenek, megfelelően eltárolódjanak és megjeleníthetőek legyenek. A szoftvert alkotó különböző összetevők tervezése során a rendszer egyes összetevőit fel kellett osztani az adatáramlás egyes állomásainak megfelelően, figyelembe véve az egyes eszközök vagy eszköztípusok fizikai elhelyezkedését, a feladott adatok adatformátumát, az eszközök kommunikációs sajátosságait, adatvédelmi és biztonsági megoldásait.

A tervezéskor külön figyelmet kellett fordítani arra, hogy a rendszer mind saját eszközökön saját hálózatban, mind pedig felhőben (más szolgáltatók eszközeit és hálózatait használva) is képes legyen működni, tehát fel legyen felkészítve a különböző felhő-szolgáltatók által biztosított infrastruktúra használatára is.

Az internetre kapcsolódó eszközök és rendszerek tervezésekor számolni kellett a biztonsági kockázatokkal is. Ezek mérséklése az architektúra tervezése során is kiemelt tervezési feladat volt. A szolgáltatásban a következő, rendelkezésre álló szabványos vagy ajánlott biztonsági megoldások kerültek implementálásra:

  • LoRaWAN esetén számláló bekapcsolása
  • internetes kommunikációban a TLS/SSL protokoll alkalmazása
  • rövid lejáratú Tokenek alkalmazása állapotmentes hozzáférések során
  • jelszavas + SSL védelemmel ellátott M2M kommunikáció
  • elosztott adatbázis
  • redundáns adattárolás
  • cache alkalmazása a lehetséges torlódási pontokon
  • hozzáférések korlátozása felhasználói szerepkörök, jogosultságok kialakításával

A hardveres komponens a szolgáltatás fizikai oldala. A két, használati esetek tekintetében egymástól elkülönülő alkalmazási terület – a szenzoros mérés és a fogyasztásmérés – egy-egy külön eszköz kifejlesztését követelte meg. A LoRaSENS-nek elnevezett eszköz négy verzión keresztül került kifejlesztésre és ez felel a különböző környezeti paraméterek (változók) méréséért. A fejlesztés során a hangsúly a hőmérséklet és a páratartalom mérésen volt, mivel az üzleti alkalmazás tekintetében ezzel számolunk, mint legéletképesebb értékesítési lehetőséggel. A fejlesztés során lehetőséget biztosítottunk más típusú szenzorok fogadására is (analóg és 1wire szenzorok). Ennél az eszköznél kapott kiemelt fontosságot az autonóm működés biztosítása is, hiszen az egyszerű telepíthetőséget és ezáltal a magas ügyfélelégedettséget csak elemről történő működéssel érhetjük el.

A közüzemi fogyasztás mérésre alkalmas, SmartCOM-nak elnevezett eszköz felel a különböző fogyasztásmérők illeszthetőségéért a szolgáltatásba. Itt az alkalmazási esetek mentén hamar tisztázódott, hogy a jövőbeli telepítések helyén az elektromos megtáplálás szinte kivétel nélkül adott, ezért itt a telepről való működés másodlagos szempont volt. Elsődleges feladatként a MODBUS interfész mellett a külső megtáplálást igénylő M-Bus és vezeték nélküli wM-Bus fogyasztásmérők illesztését jelöltük meg. Utóbbiakat két illesztőpanel (plug-in) formájában lehet a rendszerhez illeszteni.

Eredmények

A szolgáltatás mezőgazdasági és városi körülmények között is tesztelésre került. Utóbbi esetében bebizonyosodott, hogy a LoRaWAN technológia sajátosságaiból fakadóan erősen beépített környezetben az adattovábbítás a vett jelerősség jelentős csökkenése miatt erősen korlátozott (alkalmazási limitáció). A mezőgazdasági célú alkalmazás a mérések alapján életképes, a kísérlet technikai szempontból sikeresen zárult, a mezőgazdászok felé értékelhető és alkalmazható adatsort biztosított.

Üzleti alkalmazási területek

A LoRaSENS eszközzel elsősorban az olyan piaci területeket célozzuk meg, ahol a környezeti változók – elsősorban a hőmérséklet és a páratartalom – fokozottan fontos tényezők a termelésbiztonság és logisztika tekintetében. Ilyen a mezőgazdaság is, ennek érdekében alakítottuk ki teszthálózatunkat a Szentendrei-szigeten. Ilyen továbbá az élelmiszeripar, valamint a gyógyszer kereskedelem és logisztika, amiket elsődleges marketing és értékesítési területeknek jelöltünk meg.

A SmartCOM eszköz kapcsán felmerült limitációkat saját telepítésű LoRaWAN gateway-ekkel tudtuk csak megkerülni, így minden adatgyűjtő eszköz közelébe saját telepítésű gateway-t szükséges elhelyezni. Ez jóllehet plusz befektetést jelent a telepítések során, de az üzembiztonság érdekében megéri a befektetést. A saját telepítésű gateway-ekkel kivitelezhető a társasházi/ingatlanüzemeltetési területen történő alkalmazás. A terméket értékesíteni kívánjuk továbbá ipari területeken, ipari parkokban is.